Zermelo Atlas

Atlas aanvragen

U kunt op deze pagina aangeven voor hoeveel uur Zermelo Atlas op jaarbasis maximaal gebruikt mag worden op uw portal. De kosten van Zermelo Atlas zijn op basis van verbruik, en worden jaarlijks achteraf aan u gefactureerd. Het wijzigen van de Zermelo Atlas limiet brengt dus niet direct kosten met zich mee, maar heeft invloed op het maximale gebruik en bijbehorende kosten van Zermelo Atlas.

De kosten voor Zermelo Atlas zijn €500,- (ex.btw) per staffel van 100 uur. Wanneer u bijvoorbeeld de limiet aanpast naar 300 uur, dan kunt u rekening houden met een maximale factuur van € 1.500,- (3 x €500,-). Mocht het zo zijn dat er uiteindelijk slechts 100 uur Zermelo Atlas wordt gebruikt, dan is uw daadwerkelijke factuur slechts €500,- (1 x €500,-).

U ontvangt na het aanvragen direct een bevestigingsmail. De verwerking van uw nieuwe Zermelo Atlas limiet duurt maximaal twee werkdagen.

  • Let op: u geeft hier de nieuwe totale limiet aan, niet het aantal extra uren.
  • Vul in als: portalnaam.zportal.nl (kleine letters en zonder 'https://' of '/')

Op de gegevens die u invult is onze privacyverklaring van toepassing.

U ontvangt direct een bevestiging via de mail.