Annuleren

Annuleren

U kunt uw deelname aan een cursus of meewerkdag tot twee weken voor aanvang kosteloos annuleren. Bij opzegging korter dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum bent u 50% van het inschrijfbedrag verschuldigd. Bij opzegging vanaf 48 uur voor aanvang, gedurende een lopende cursusreeks en bij afwezigheid zonder opzegging brengen wij het volledige inschrijfbedrag in rekening. Daarnaast geldt na aanmelding de bedenktermijn van 14 dagen.

Let op: Bij onvoldoende inschrijving kan een cursus naar een andere datum verschoven worden of worden samengevoegd met een andere cursus. In dit geval nemen we uiteraard tijdig contact met u op. Als u recht heeft op restitutie, hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.