Zermelo Academy

Cursussen voorlopig op afstand

Vanwege het coronavirus biedt de Zermelo Academy alle cursussen op afstand aan. Voor aanvang van de cursus krijgt u informatie hoe u hier aan kunt deelnemen. 

U kunt zich gewoon inschrijven voor cursussen. In ieder geval tot en met 31 mei 2021 zullen cursussen op afstand plaatsvinden, meewerkdagen gaan wel door op onze vestigingen. Latere cursussen staan voorlopig gepland op een vestiging van Zermelo, maar als de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken van kracht blijft zullen deze ook op afstand aangeboden worden. Tot eind juni krijgt u in ieder geval bij elke cursus de mogelijkheid aangeboden om online deel te nemen.

Bij een meerdaagse cursus zou het kunnen dat het tussentijds mogelijk wordt om deze weer bij Zermelo op locatie te volgen. Als dit van toepassing is nemen wij contact met u op.

Cursussen

Webinar: Jaarovergang van Zermelo naar Somtoday

In dit webinar laten we u zien hoe u Zermelo met Somtoday koppelt.

Meer informatie

Webinar: Clusteren doe je zo

In dit webinar frissen we de kennis van Phoenix op.

Meer informatie

Webinar: Zermelo voor teamleiders

In dit webinar laten wij u zien hoe u als teamleider Zermelo kunt gebruiken.

Meer informatie

Updatecursus roosteren en portal 2021

Tijdens deze updatecursus wordt alle nieuwe functionaliteit van het afgelopen jaar besproken, zowel in het portal als in de desktop.

Meer informatie

Dagroosteren

U leert dagelijkse mutaties te verwerken in het dagrooster.

Meer informatie

Toetsroosteren

U leert hoe u een toetsrooster maakt.

Meer informatie

Portalbeheer

U leert de mogelijkheden van het Zermelo Portal kennen en de gegevens in het portal beheren.

Meer informatie

Roosteren

U leert een compleet rooster te maken met de Zermelo Desktop op basis van gegevens die u downloadt uit het Zermelo Portal.

Meer informatie

Decaan

U leert de keuzeformulieren in te richten en de keuzepakketten van leerlingen te onderhouden.

Meer informatie

Ouderavond

Met het onderdeel Ouderavond bent u in staat de ouderavonden op uw school te organiseren.

Meer informatie

Formatie

De cursus Formatie behandelt de onderwijsvraag, het onderwijsaanbod, de formatie-inzet en de koppeling met het rooster.

Meer informatie

Maatwerkcoördinator

In deze cursus laten we zien hoe u als maatwerkcoördinator de regie voert als het gaat om keuzelessen.

Meer informatie

Keuzeroosters en maatwerkleerlingen

In deze cursus wordt het roosteren met keuzelessen en het roosteren van maatwerkleerlingen uitgebreid behandeld.

Meer informatie

Verdiepingscursus roosteren

In deze cursus met een workshop karakter gaan we dieper in op een aantal roostertools. U wordt nadrukkelijk ook uitgenodigd om eigen ervaringen te delen.

Meer informatie

Meewerkdag

U werkt zelfstandig aan uw rooster onder begeleiding van een ervaren Zermelo medewerker.

Meer informatie

Verdiepingscursus Clusteren (Phoenix)

In deze cursus met een workshop karakter gaan we dieper in op een aantal clusterdilemma's. U wordt nadrukkelijk ook uitgenodigd om eigen ervaringen te delen.

Meer informatie

Clusteren met Phoenix

U leert bovenbouw-leerlingen met verschillende vakkenpakketten zo gunstig mogelijk in te delen met de clustermodule Phoenix in Zermelo Desktop.

Meer informatie

Opleiding Zermelo Roostermaker

De opleiding biedt een totaalpakket waarin we u opleiden tot Roostermaker in Zermelo. De opleiding is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie

Kosten

Bij de cursus wordt de totale prijs per cursus per persoon vermeld. Voor meewerkdagen geldt dat u betaalt per inschrijving, u kunt dan met één of twee personen komen. Cursussen zijn vrijgesteld van BTW. Koffie, thee, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de cursusprijs.

Annulering

U kunt uw deelname aan een cursus, meewerkdag of het symposium tot twee weken voor aanvang kosteloos annuleren. Bij opzegging korter dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum bent u 50% van het inschrijfbedrag verschuldigd. Bij opzegging vanaf 48 uur voor aanvang en bij afwezigheid zonder opzegging brengen wij het volledige inschrijfbedrag in rekening. Daarnaast geldt na aanmelding de bedenktermijn van 14 dagen. Let op: Bij onvoldoende inschrijving kan een cursus naar een andere datum verschoven worden of worden samengevoegd met een andere cursus. In dit geval nemen we uiteraard tijdig contact met u op. Als u recht heeft op restitutie, hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.

Zermelo voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het CRKBO als onderwijsinstelling.